Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

jump

Tercüme

zıplamak

We
jump
on
the
bed
.

Biz yatağın üzerinde zıplarız.

3 Yorum

On
my
signal
we
jump
!

Benim işaretimle zıplıyoruz.

3 Yorum

I
jump
.

Ben zıplarım.

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla