Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

lamp

Tercüme

lamba, lambası, lambayı

There
is
a
lamp
on
the
desk
.

Çalışma masasının üzerinde bir lamba var.

14 Yorum

It
is
not
your
father
's
lamp
.

O senin babanın lambası değil.

26 Yorum

We
do
not
have
oil
for
the
lamp
.

Bizim lamba için yağımız yok.

11 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla