Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

land

Tercüme

arazin, arazisi, arazi

Where
is
my
family
's
land
?

Benim ailemin arazisi nerededir?

8 Yorum

That
land
is
my
property
.

Şu arazi benim mülkümdür.

6 Yorum

It
is
not
your
land
.

Orası senin arazin değil.

14 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla