Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

leg

Tercüme

This
animal
has
four
legs
.

Bu hayvanın dört bacağı vardır.

4 Yorum

Your
legs
are
tired
.

Sizin bacaklarınız yorgun.

2 Yorum

Her
legs
are
long
.

Onun bacakları uzundur.

4 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla