Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

load

Tercüme

yükü, yük

The
load
is
small
.

Yük küçüktür.

10 Yorum

We
have
to
do
two
loads
.

Biz iki yük yapmak zorundayız.

17 Yorum

The
load
is
small
.

Yük küçüktür.

10 Yorum

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla