Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

magazine

Tercüme

dergiyi, dergi

After
breakfast
,
you
read
her
a
magazine
.

Kahvaltıdan sonra, sen ona bir dergi okursun.

5 Yorum

The
magazine
is
about
the
wine
.

Dergi, şarap hakkındadır.

10 Yorum

After
breakfast
,
you
read
her
a
magazine
.

Kahvaltıdan sonra, sen ona bir dergi okursun.

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla