Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

milk

Tercüme

süt

You
drink
milk
and
I
drink
water
.

Sen süt içersin ve ben su içerim.

11 Yorum

Boys
drink
milk
.

Oğlanlar süt içerler.

32 Yorum

The
men
drink
milk
.

Adamlar süt içerler.

19 Yorum

İlgili tartışmalar

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla