Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

movie

Tercüme

filmi, film, sinema

What
movie
are
you
watching
?

Sen hangi filmi izliyorsun?

13 Yorum

I
like
to
go
to
the
movies
with
my
friends
.

Ben arkadaşlarımla sinemaya gitmeyi seviyorum.

8 Yorum

What
movie
are
you
watching
?

Sen hangi filmi izliyorsun?

13 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla