Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

national

Tercüme

ulusal

There
is
no
such
thing
as
an
independent
national
newspaper
.

Bağımsız ulusal gazete diye bir şey yoktur.

4 Yorum

The
next
week
is
the
national
wine
week
.

Gelecek hafta ulusal şarap haftasıdır.

20 Yorum

It
is
a
national
activity
.

O ulusal bir faaliyettir.

7 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla