Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

neighborhood

Tercüme

mahalle

My
neighborhood
is
on
the
route
to
his
house
.

Benim mahallem onun evine giden yolun üzerindedir.

11 Yorum

My
neighborhood
is
on
the
route
to
his
house
.

Benim mahallem onun evine giden yolun üzerindedir.

11 Yorum

We
run
to
his
neighborhood
.

Biz onun mahallesine koşarız.

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla