Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

newspapers

Tercüme

gazeteler, gazete [general object], gazetelere

They
read
the
newspapers
.

Onlar gazeteleri okurlar.

36 Yorum

We
read
the
newspapers
.

Biz gazeteleri okuruz.

20 Yorum

She
reads
the
newspapers
.

O gazeteleri okur.

33 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla