Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

orange

Tercüme

portakal, turuncu

A
woman
eats
a
sandwich
and
an
orange
.

Bir kadın bir sandviç ve bir portakal yer.

20 Yorum

We
eat
an
orange
.

Biz bir portakal yeriz.

36 Yorum

They
eat
an
orange
.

Onlar portakal yerler.

41 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla