Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

origin

Tercüme

köken, başlangıç

This
word
is
French
in
origin
.

Bu kelimenin kökeni Fransızcadır.

14 Yorum

My
uncle
is
of
Italian
origin
.

Benim amcam İtalyan kökenlidir.

22 Yorum

What
is
the
origin
of
our
name
?

Bizim adımızın kökeni nedir?

8 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla