Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

paint

Tercüme

boya, boyamı, yağlı boya

Did
you
use
my
paint
?

Sen benim boyamı mı kullandın?

8 Yorum

The
paint
is
orange
.

Boya turuncudur.

8 Yorum

Did
you
use
my
paint
?

Sen benim boyamı mı kullandın?

8 Yorum

paint fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Ipaintpainted
he/she/itpaintspainted
you/we/theypaintpainted
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla