Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

permit

Tercüme

ruhsata, ruhsatı, izin belgesi

We
need
a
permit
to
do
this
.

Bizim bunu yapmak için bir ruhsata ihtiyacımız var.

5 Yorum

The
guards
want
to
see
our
permit
.

Bekçiler bizim ruhsatımızı görmek istiyorlar.

3 Yorum

Do
you
have
a
permit
?

Sizin ruhsatınız var mı?

6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla