Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

pool

Tercüme

havuz, havuza

My
sister
and
I
swim
in
the
pool
.

Kız kardeşim ve ben havuzda yüzeriz.

24 Yorum

The
brothers
play
in
the
pool
.

Erkek kardeşler havuzda oynar.

8 Yorum

I
go
to
the
pool
with
my
father
.

Ben babamla havuza giderim.

7 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla