Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

previous

Tercüme

önceki

She
has
three
children
from
a
previous
marriage
.

O önceki bir evliliğinden üç çocuğa sahip.

5 Yorum

My
previous
house
was
small
.

Benim önceki evim küçüktü.

12 Yorum

His
previous
house
was
big
.

Onun önceki evi büyüktü.

6 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla