Duolingo
Site dili:Türkçe
Başla

produces

Tercüme

My
uncle
produces
wine
.

Benim amcam şarap üretir.

8 Yorum

He
produces
expensive
objects
.

O pahalı objeler üretir.

9 Yorum

He
produces
tea
.

O çay üretir.

10 Yorum

produce fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla