Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

progress

Tercüme

ilerleme

The
students
are
making
progress
.

Öğrenciler ilerleme kaydediyorlar.

2 Yorum

Progress
was
happening
.

İlerleme gerçekleşiyordu.

4 Yorum

The
students
are
making
progress
.

Öğrenciler ilerleme kaydediyorlar.

2 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla