Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

queen

Tercüme

kraliçe, kraliçeyi, kraliçedir

You
were
as
beautiful
as
a
queen
.

Sen bir kraliçe kadar güzeldin.

4 Yorum

She
is
the
fourth
queen
.

O dördüncü kraliçedir.

4 Yorum

The
queen
drinks
water
.

Kraliçe su içer.

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla