Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

recent

Tercüme

yeni

Yes
,
but
it
is
recent
.

Evet, ama o yenidir.

26 Yorum

The
newspapers
are
recent
.

Gazeteler yenidir.

19 Yorum

Is
the
newspaper
recent
?

Gazete yeni midir?

12 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla