Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

restaurant

Tercüme

restoran, restoranı, lokanta

My
mother
goes
to
the
restaurant
.

Benim annem restorana gider.

6 Yorum

My
mother
goes
to
the
restaurant
.

Benim annem restorana gider.

6 Yorum

She
comes
from
the
restaurant
.

O restorandan gelir.

1 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla