Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

sand

Tercüme

kum, kuma, kumun

My
daughters
play
in
the
sand
.

Benim kızlarım kumun içinde oynar.

2 Yorum

He
finds
sand
in
the
shoe
.

O, ayakkabının içinde kum bulur.

2 Yorum

On
the
beach
the
sand
was
white
.

Kumsaldaki kum beyazdı.

0 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla