Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

security

Tercüme

güvenlik, güvenliği, emniyeti

Some
small
dogs
are
great
for
security
.

Bazı küçük köpekler güvenlik için harikalardır.

4 Yorum

There
is
no
security
in
your
country
.

Senin ülkende güvenlik yok.

5 Yorum

The
security

Güvenlik

3 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla