Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

soldier

Tercüme

asker

The
soldier
does
not
have
a
family
.

Askerin bir ailesi yok.

52 Yorum

The
soldier
eats
rice
.

Asker pilav yer.

13 Yorum

The
soldiers
run
with
the
dogs
.

Askerler köpeklerle koşarlar.

13 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla