Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

someone

Tercüme

birinin, birisinin

I
know
someone
at
the
restaurant
.

Ben lokantada birini tanıyorum.

6 Yorum

Is
it
for
someone
?

O biri için mi?

28 Yorum

It
is
someone
else
.

O başka biri.

3 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla