Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

something

Tercüme

bir şeyi

There
is
something
wrong
here
.

Burada yanlış bir şey var.

23 Yorum

She
shows
me
something
.

O bana bir şey gösterir.

3 Yorum

Is
it
something
else
?

Başka bir şey mi?

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla