Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

speed

Tercüme

hız

The
police
officer
finds
the
speed
of
the
motorcycles
.

Polis memuru motosikletlerin hızını bulur.

0 Yorum

At
what
speed
does
he
run
?

O hangi hızda koşar?

4 Yorum

What
is
the
new
speed
?

Yeni hız nedir?

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla