Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

stayed

Tercüme

kaldılar, kaldı, kalmak (geçmiş)

stay fiilinin çekimi

The
students
stayed
in
Rome
until
September
.

Öğrenciler eylüle kadar Roma'da kaldılar.

11 Yorum

They
stayed
at
home
because
it
rained
.

Onlar evde kaldılar çünkü yağmur yağdı.

14 Yorum

He
stayed
two
days
without
food
.

O, iki gün yemeksiz kaldı.

20 Yorum

stay fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla