Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

strike

Tercüme

grev

There
is
a
strike
today
.

Bugün bir grev var.

1 Yorum

The
workers
are
on
strike
.

İşçiler grevde.

5 Yorum

The
strike
is
today
.

Grev bugün.

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla