Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

string

Tercüme

ip, dizi, tel

There
is
a
string
in
my
soup
.

Benim çorbamda bir ip var.

25 Yorum

The
red
string
is
for
the
engine
.

Kırmızı ip motor içindir.

6 Yorum

The
string
is
red
and
blue
.

İp kırmızı ve mavidir.

17 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla