Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

system

Tercüme

sistemi, sistem

We
use
a
different
system
.

Biz farklı bir sistem kullanırız.

8 Yorum

We
use
a
different
system
.

Biz farklı bir sistem kullanırız.

8 Yorum

The
engineer
explains
the
system
.

Mühendis sistemi açıklar.

14 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla