Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

task

Tercüme

görevi, görev, iş

My
boss
has
a
new
task
for
me
.

Patronumun benim için yeni bir görevi var.

5 Yorum

We
finished
the
task
.

Biz görevi bitirdik.

11 Yorum

What
is
the
task
?

Görev nedir?

2 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla