Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

though

Tercüme

halde, -diği halde, rağmen

We
live
together
even
though
we
are
not
a
family
.

Aile olmadığımız halde beraber yaşıyoruz.

10 Yorum

He
runs
though
he
is
tired
.

O, yorgun olduğu halde koşar.

14 Yorum

Though
she
is
small
,
she
is
pretty
.

O küçük olduğu halde güzel.

11 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla