Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

tourist

Tercüme

turist, turistim

The
tourist
has
a
blue
suitcase
.

Turistin mavi bir bavulu var.

5 Yorum

There
is
a
tourist
in
the
museum
.

Müzede bir turist var.

4 Yorum

Are
you
a
tourist
?

Sen bir turist misin?

18 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla