Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

trade

Tercüme

ticaret, ticareti

The
president
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.

Cumhurbaşkanı kuzey ile güney arasında bütün ticareti durdurdu.

4 Yorum

The
city
is
a
trade
center
.

Şehir bir ticaret merkezidir.

2 Yorum

We
made
a
trade
.

Biz bir takas yaptık.

13 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla