Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

travels

Tercüme

duyulur

My
sister
travels
during
the
summer
.

Benim kız kardeşim yazın seyahat eder.

33 Yorum

It
is
important
that
she
travels
more
.

Onun daha fazla seyahat etmesi önemli.

11 Yorum

She
travels
through
time
.

O zamanda yolculuk yapar.

15 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla