Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

union

Tercüme

sendika, birlik, ittifak

The
union
believes
that
everybody
has
the
same
rights
.

Sendika herkesin aynı haklara sahip olduğuna inanıyor.

4 Yorum

The
citizen
is
in
the
union
.

Vatandaş sendikalı.

21 Yorum

The
union
believes
that
everybody
has
the
same
rights
.

Sendika herkesin aynı haklara sahip olduğuna inanıyor.

4 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla