Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

uses

Tercüme

kullanır

My
brother
uses
this
bicycle
.

Benim erkek kardeşim bu bisikleti kullanır.

4 Yorum

Even
my
husband
uses
it
now
.

Şimdi onu benim kocam bile kullanıyor.

5 Yorum

She
uses
my
name
.

O benim adımı kullanır.

8 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla