Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

visits

Tercüme

ziyaret eder, ziyaretler

Generally
who
visits
their
parents
more
,
sons
or
daughters
?

Genelde kimler ebeveynlerini daha çok ziyaret eder, oğullar mı yoksa kızlar mı?

3 Yorum

She
visits
other
countries
.

O başka ülkeleri ziyaret eder.

21 Yorum

He
visits
them
.

O onları ziyaret eder.

10 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla