Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

volcano

Tercüme

yanardağ, yanardağa, volkan

I
like
to
see
the
volcano
at
night
.

Ben geceleri yanardağa bakmayı severim.

4 Yorum

There
is
a
volcano
in
this
country
.

Bu ülkede bir yanardağ vardır.

1 Yorum

I
have
never
seen
a
volcano
.

Ben hiç yanardağ görmedim.

7 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla