Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

waiting

Tercüme

My
friends
are
waiting
for
me
.

Benim arkadaşlarım beni bekliyorlar.

10 Yorum

I
am
waiting
for
the
bus
.

Ben otobüsü bekliyorum.

13 Yorum

I
am
waiting
for
my
daughter
.

Ben kızımı bekliyorum.

17 Yorum

wait fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla