Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

weak

Tercüme

güçsüz, zayıf

You
are
weak
,
you
need
juice
.

Sen güçsüzsün, senin meyve suyuna ihtiyacın var.

7 Yorum

The
dog
is
small
and
weak
.

Köpek küçük ve güçsüz.

10 Yorum

The
victims
are
weak
.

Kurbanlar güçsüzdür.

13 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla