Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

worse

Tercüme

daha kötü

My
father
feels
worse
this
week
.

Benim babam bu hafta daha kötü hissediyor.

4 Yorum

Today
the
food
is
worse
than
yesterday
.

Bugün yemek dünden kötü.

13 Yorum

He
is
worse
!

O daha kötüdür!

5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla