Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

öffne

Tercüme

Ich
öffne
den
Saft
.

Ben meyve suyunu açıyorum.

öffnen fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
ichöffneöffnete
duöffnestöffnetest
er/sie/esöffnetöffnete
wiröffnenöffneten
ihröffnetöffnetet
sie/Sieöffnenöffneten
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla