Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

Halle

Tercüme

salon, hol

Das
ist
unsere
Halle
.

Bu bizim salonumuz.

Das
ist
unsere
Halle
.

Bu bizim salonumuz.

Er
ist
am
Ende
der
Halle
.

O salonun sonunda.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla