Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

Kultur

Tercüme

kültür

Das
ist
meine
Kultur
.

Bu benim kültürüm .

Das
ist
meine
Kultur
.

Bu benim kültürüm .

Kunst
und
Kultur

Sanat ve kültür

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla