Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

Wertung

Tercüme

değerlendirme

Ich
habe
die
Wertung
in
der
Zeitung
gelesen
.

Ben değerlendirmeyi gazetede okudum.

Ich
habe
die
Wertung
in
der
Zeitung
gelesen
.

Ben değerlendirmeyi gazetede okudum.

Wer
schreibt
die
Wertung
?

Değerlendirmeyi kim yazıyor?

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla