Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

auch

Tercüme

de, da

Arbeiten
Sie
hier
?
Ich
auch
!

Siz burada mı çalışıyorsunuz? Ben de!

Sind
deine
Kinder
auch
hier
?

Senin çocukların da burada mı?

Wir
arbeiten
auch
in
Spanien
.

Biz de İspanya'da çalışıyoruz.

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla