Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

bitten

Tercüme

rica etmek, dilemek

Ich
muss
dich
bitten
zu
gehen
.

Ben senden gitmeni rica etmek zorundayım.

2 Yorum

Ich
werde
dich
nicht
darum
bitten
.

Ben senden bu yüzden rica etmeyeceğim.

3 Yorum

Ich
muss
dich
bitten
zu
gehen
.

Ben senden gitmeni rica etmek zorundayım.

2 Yorum

bitten fiilinin tüm çekimleri

şahısgeniş zamangeçmiş zaman
ichbittebat
dubittestbatestbatst
er/sie/esbittetbat
wirbittenbaten
ihrbittetbatet
sie/Siebittenbaten
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İspanyolca öğren. Ücretsiz.
Başla